Trotse partner van ViridiAir!
Trotse partner ViridiAir

Trotse partner van ViridiAir!

Wij zijn trotse partner van ViridiAir!

Trotse partner ViridiAir

Viridi Air plant voor iedere Partner unieke luchtzuiverende bomen in buitenstedelijk gebied (Nederland & België). Deze worden geplant in smalle filterstroken en vol in de wind zodat vervuilde gasvormige en vaste deeltjes zoals fijnstof, NOx, ammoniak, ozon en CO2 blijven kleven of geabsorbeerd worden. Meer doen dan alléén CO2-compensatie. Met deze 100% groene, duurzame filtertechniek creëren we schonere buitenlucht en uiteindelijk ook schone binnenlucht. Immers de buiten- en binnenlucht zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Een gunstig bijeffect is een toename in biodiversiteit.

Certificaat ViridiAir

Schone lucht. Voor gezondheid en klimaat. Natuurlijk voor elkaar!