Gezonde lucht is een eerste levensbehoefte!
Innova 2.0 wat is een monoblockairco

Gezonde lucht is een eerste levensbehoefte!

Gezonde lucht is een eerste levensbehoefte!

We ademen per dag ongeveer 20.000 keer in en uit waarbij we 12.000 (12 kubieke meter) liter lucht inademen. Helaas spenderen we onze tijd voor het grootste gedeelte niet in de natuur. Sterker nog, gemiddeld spenderen we 90% van de tijd binnenshuis waar de luchtkwaliteit het slechtst is!

Een kubieke meter lucht kan binnenshuis tot 20 miljoen partikels (stof, fijnstof, allergenen, bacteriën, pollen, schimmels, virussen, etc.) bevatten. Dit is tot twintig keer zoveel als buitenshuis bij een kruispunt en tot tweehonderd keer zoveel als aan zee. De situatie verslechtert zelfs nog als in de winter de ruimten binnenshuis verwarmd worden waardoor de luchtvochtigheid sterk afneemt. Deze factoren hebben een sterke negatieve invloed op onze gezondheid.

Om een optimale situatie binnenshuis te creëren en de gezondheid te bevorderen zijn luchtreinigers en luchtbevochtigers zeer effectieve hulpmiddelen. De inzet van een luchtreiniger is effectief tegen partikelen, micro-organismen, vluchtige stoffen, onaangename geuren en allergenen, een goede luchtbevochtiger bevordert het functioneren van de belangrijkste luchtreiniger: uw eigen lichaam. Als droge lucht uw ogen, neus en slijmvliezen uitdroogt bent u gevoeliger voor vervuilingen in de lucht zoals bacteriën en virussen.

Luchtreiniging in de praktijk

Een effectieve luchtreiniging is meer dan alleen de vervuilingen uit de lucht filteren. Het geluidsniveau, de hoeveelheid gefilterde lucht (capaciteit per uur), bruikbaarheid en hanteerbaarheid zijn grote factoren in het al dan niet juist willen en kunnen gebruiken van een luchtreiniger. Het minimaliseren van bronnen van vervuiling, de juiste plaatsing van de luchtreiniger en de luchtvochtigheid in de ruimten zijn grote factoren in de effectiviteit van het inzetten van een luchtreiniger.

Lees meer over onze producten op onze website.

Gezonde lucht is een eerste levensbehoefte!

#gezondheid#luchtreiniging#airconditioning#monoblock